Rewitalizacja Świętego Marcina stworzyła przestrzeń nowoczesną i przyjazną mieszkańcom. Już w latach 2017-2019 odnowiono odcinek między ulicami Gwarną a Ratajczaka. Pojawiło się tam dwa razy więcej drzew niż było wcześniej. W ramach kolejnego etapu zmienił się odcinek od ul. Ratajczaka w stronę Al. Marcinkowskiego i od ul. Gwarnej w stronę mostu Uniwersyteckiego. Pojawiło się więcej zieleni, ale także zupełnie nowy przystanek tramwajowy, po stronie CK Zamek. Nowością, która ułatwiła komunikację, jest skręt dla tramwajów, łączący ulice Św. Marcin i Towarową. Śródmieście Poznania zyskało nową, lepszą jakość. Przestrzeń została uporządkowana, a ruch samochodowy uspokojony. Pojawiły się: nowe drogi rowerowe i enklawy zieleni, a równe i szerokie chodniki zachęcające do  spacerowania ulicami miasta i spędzania czasu w centrum.