W parku Tysiąclecia pojawiły się nowe, estetyczne alejki i ławki o unikalnym designie. Nierówne i spękane ścieżki zastąpiono nową, mineralno-żywiczną nawierzchnią, przyjazną dla środowiska. Nieużywane alejki zostały zwężone lub zlikwidowane – dzięki czemu zwiększyła się powierzchnia biologicznie czynna. Dodatkowo w parku zasadzono nowe krzewy i drzewa, a także zainstalowano nowoczesne kosze na śmieci. Teraz jest tam nie tylko ładniej, ale bardziej funkcjonalnie. Park Tysiąclecia stał się jeszcze bardziej przyjazny dla mieszkańców, zachęcając do aktywnego spędzania czasu na łonie natury.