Park Drwęskich, położony w północnej części Wildy w Poznaniu, został otwarty po rewaloryzacji, zapewniając mieszkańcom przestrzeń do spokojnych i bezpiecznych spacerów. Alejki wymieniono na nowe – z kruszywa mineralno-żywicznego. Pojawiły się  też nowe ławki, nowoczesne oświetlenie, kosze na śmieci, a także urządzenia rekreacyjne i miejsca odpoczynku. Dzięki projektowi park wzbogacił się o dwa nowe place zabaw dla dzieci w różnym wieku oraz liczne nasadzenia – w tym 39 drzew i ponad 5000 krzewów. Rewaloryzacja parku, kosztująca około 5,5 mln zł, sprawiła, że teraz jest tam ładniej i bardziej funkcjonalnie. Zwiększyła się atrakcyjność tego miejsca dla mieszkańców i turystów.