Przebudowa ulicy Zwierzynieckiej w Poznaniu przyniosła wiele korzyści dla mieszkańców i użytkowników tej części miasta. Zbudowano wydzieloną drogę dla rowerów oraz poprawiono infrastruktury dla pieszych i kierowców. Dzięki temu ulica stała się bezpieczniejsza dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Podczas inwestycji posadzono siedem nowych drzew, 1200 krzewów i 600 bylin. Łącznie nowymi roślinami zagospodarowano powierzchnię ok. 700 metrów kwadratowych.