Ulica Wierzbięcice została kompleksowo przebudowana. Dzięki wydzieleniu torowiska tramwaje nie są już blokowane przez samochody, a samo torowisko generuje znacznie mniej hałasu. Pasażerowie korzystają z nowych przystanków wiedeńskich przy ul. św. Czesława, a także ze zintegrowanego węzła przesiadkowego przy rynku Wildeckim. Prace objęły też infrastrukturę oświetleniową, deszczową, wodociągową, gazową, elektryczną i ciepłowniczą.