Po przebudowie chodniki, jezdnia i miejsca parkingowe na ul. Taczaka wyłożone są nową, kamienną nawierzchnią. Ulica jest oświetlona i wyposażona w kamery monitoringu. Stworzona została przestrzeń o uspokojonym ruchu, na której piesi mogą poruszać się bezpiecznie i mają pierwszeństwo przed pojazdami. Stanęły tam ławki, kosze na śmieci oraz stojaki rowerowe, znacznie przybyło też zieleni.