Nowa nawierzchnia Starego Rynku, wykonana z wysokiej jakości granitowej kostki, ułatwia poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami. To część szerokiego planu modernizacji centrum Poznania, mającego na celu poprawę dostępności i estetyki przestrzeni publicznej. Na Starym Rynku brakowało zieleni, co już się zmieniło. Po obu stronach Odwachu i przy Wadze Miejskiej powstały zieleńce z drzewami i niską roślinnością. Budynki Starego Rynku zyskały oświetlenie o różnych temperaturach barw, w zależności od swojego wieku. Im starsze – tym cieplejsza barwa światła. Zamontowano zbiorniki retencyjne. Sieć kanalizacji ogólnospławnej rozdzielono na sanitarną oraz deszczową. Pozwoliło to na zabezpieczenie pobliskich kamienic przed zalewaniem i podtopieniami podczas gwałtownych opadów.