Towarzystwo Urbanistów Polskich uznało Rynek Łazarski w Poznaniu za najlepiej zrewitalizowaną miejską przestrzeń publiczną w Polsce. Projekt ten połączył tradycyjne funkcje targowe z obszarem do odpoczynku i organizacji wydarzeń. Przed modernizacją przestrzeni przeprowadzono konsultacje społeczne. Na rynku zwiększyła się ilość zieleni, obecnie organizowane są tam różnorodne imprezy kulturalne i łączące mieszkańców.