Przebudowa ronda Rataje w Poznaniu zapewniła kierowcom dostęp do wszystkich pasów ruchu, co znacznie usprawniło przejazd przez jeden z kluczowych węzłów komunikacyjnych miasta. Modernizacja objęła również torowiska tramwajowe, chodniki i drogi rowerowe. Poprawiła komfort i bezpieczeństwo użytkowników komunikacji miejskiej oraz pieszych i rowerzystów. Dodatkowe nasadzenia zieleni oraz modernizacja infrastruktury przystankowej zwiększyły atrakcyjność komunikacji publicznej w Poznaniu.