Plac, który przed modernizacją pełnił funkcję parkingu, zmienił się w przestrzeń do odpoczynku przyjazną pieszym, a także osobom z niepełnosprawnościami. Powstała tam strefa rekreacyjna, w której znalazło się miejsce na ogródki gastronomiczne oraz na fontannę, która nie tylko jest atrakcją dla najmłodszych, ale równocześnie oddziela przestrzeń dla pieszych od jezdni. Na środku placu stanął Zegar Historii – 12-metrowy obelisk, który przypomina dzieje kolegiaty pw. św. Marii Magdaleny. Obok, pod przeszkleniem widać  fragment fundamentów kościoła, serce jego dzwonu oraz wejście do kruchty. Znacznie przybyło zieleni: pojawiła się aleja platanów złożona z 14 drzew, nowe rośliny pojawiły się też przy fontannie oraz w Ogrodzie sztuk.