Rondo Żegrze zostało rozbudowane, co przyniosło korzyści wszystkim uczestnikom ruchu. Zlikwidowano niewygodne przejścia podziemne. Pojawiły się nowe przystanki tramwajowe oraz ścieżki rowerowe. Cała inwestycja, obejmująca również modernizację infrastruktury drogowo-torowej i systemu monitoringu, znacznie poprawiła bezpieczeństwo i organizację ruchu w tym rejonie miasta. Przystanek “Os. Czecha” stał się przystankiem zintegrowanym, tramwajowo-autobusowym, gdzie można przesiadać się „drzwi w drzwi”. Tam również piesi zyskali dodatkowe przejście naziemne, które umożliwiło swobodny dostęp do przystanku osobom z niepełnosprawnościami.