Trasa Poznańskiego Szybkiego Tramwaju została odnowiona po 25 latach intensywnego użytkowania. Rozebrano stare torowisko i ułożono całkowicie nowe: wymienione zostały szyny, podkłady i podsypka tłuczniowa. Zrealizowano również prace elektryczne oraz wyregulowano sieć trakcyjną.