Po wybudowanych wiaduktach kolejowych przejeżdżają już pociągi. Pod wiaduktami powstała jezdnia, a także ciąg dla pieszych i rowerzystów. Do ich dyspozycji są też windy. Z kolei na górze, wzdłuż torów kolejowych, wybudowano kładkę pieszo-rowerową, która umożliwia wygodne poruszanie się nad ul. Grunwaldzką. Na nowej pętli są możliwe przesiadki typu „drzwi w drzwi” między autobusem a pociągiem przy stacji Poznań Junikowo. W ramach inwestycji powstał też zbiornik retencyjny, który służy do odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu węzła Grunwaldzka. Całkowita pojemność zbiornika to ok. 2100 metrów sześciennych.