Nowy odcinek drogi odciążył ul. Dąbrowskiego, uspokoił ruch w tej części miasta oraz zwiększył bezpieczeństwo. Droga jest jednojezdniowa z chodnikami i trasą rowerową. Zbudowano również nowe przystanki autobusowe oraz nasadzono rośliny.