Rondo u zbiegu ulic Koszalińskiej i Literackiej zwiększa bezpieczeństwo, porządkuje ruch pojazdów i przede wszystkim usprawnia wyjazdy z rejonu osiedla Literackiego.