Starą konstrukcję zastąpiono nowym wiaduktem, który jest szerszy i wyposażony w drogę rowerową oraz chodnik. Dzięki modernizacji poprawiła się dostępność i bezpieczeństwo ruchu w tym rejonie.