Poznań zrewitalizowany

Poznań to miasto pełne zarówno pięknych, okazałych, historycznych kamienic, jak i  nowoczesnych, oryginalnych budowli. Zadaniem władz miasta jest zadbanie przede wszystkim o najstarsze dzielnice miasta, zapomniane w poprzednich dekadach, i stworzenie w nich odpowiednich warunków do zamieszkania, rozwoju przedsiębiorczości, aktywności społecznych, kulturalnych i turystycznych.

W ramach realizacji tego zadania należy m.in. konsekwentnie wdrażać miejski program rewitalizacji. Nie chcemy jednak na tym poprzestać. Koalicja Obywatelska ma propozycje kolejnych ważnych dla Poznaniaków projektów:

 • Będziemy nadal konsekwentnie zagospodarowywać i ożywiać tereny nad Wartą poprzez:
  • modernizację nabrzeży rzeki,
  • rozwój terenów sportu i rekreacji, w tym plaż miejskich oraz Wartostrady,
  • budowę kładek pieszo-rowerowych nad rzeką pomiędzy Berdychowem a Chwaliszewem oraz projekt kładki między Ratajami i Wildą,
  • rewitalizację dawnych Łazienek Rzecznych,
  • budowę mariny w Starym Porcie oraz zatoki nurtowej w okolicach Czartorii,
  • inwestycje w poprawę bezpieczeństwa nad Wartą (monitoring, oświetlenie),
  • wspieranie aktywności społecznych, gospodarczych i kulturalnych nad rzeką;
 • Zmienimy oblicze Starego Rynku i sąsiednich ulic poprzez odnowę nawierzchni, stworzenie Pasażu Kultury oraz wdrożenie Parku Kulturowego;
 • Odnowimy śródmiejskie place i rynki – w pierwszej kolejności Plac Kolegiacki, Rynek Łazarski – w celu wsparcia funkcji handlowych i społeczno-kulturalnych oraz stworzenia miejsc wypoczynku dla mieszkańców;
 • Przeprowadzimy do końca projekt Centrum – przebudowę i podniesienie jakości ulic Św. Marcin, 27 Grudnia i Ratajczaka w celu odnowy i ożywienia ścisłego centrum miasta;
 • Będziemy kontynuować i rozwijać program wspierania remontów zabytków Poznania poprzez dotacje i zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz refundacje dla wspólnot mieszkaniowych;
 • Będziemy wspierać działania inwestorów prywatnych w zakresie ożywienia m.in. Starej Rzeźni, Starej Gazowni oraz obiektów fortyfikacyjnych;
 • Uruchomimy na Ostrowie Tumskim projekt ,,Tu się wszystko zaczęło”, którego celem jest wyeksponowanie najcenniejszych reliktów początków Poznania i państwa polskiego;
 • Utworzymy Centrum Szyfrów Enigma przy ul. Św. Marcin promujące historię przedwojennych wybitnych poznańskich kryptologów oraz zachęcające młodych ludzi do zgłębiania matematyki i informatyki;
 • Rozwiniemy projekt Madalina – połączymy dzielnicowe centrum społeczno-kulturalne z ekspozycją zabytkowych pojazdów komunikacji miejskiej w dawnej zajezdni tramwajowej przy ul. Madalińskiego;
 • Skoncentrujemy remonty miejskich kamienic w kluczowych fragmentach miasta – poprzez współpracę z właścicielami nieruchomości i wspólnotami mieszkaniowymi doprowadzimy do odnowy całych kwartałów zabudowy z poszanowaniem praw lokatorów.