Poznań zdrowy

Wiemy, jak ważne jest zdrowie i jak wpływa na nie profilaktyka zdrowotna od najmłodszych lat. Jako Koalicja Obywatelska chcemy kontynuować działania miasta nakierowane na  zapobieganie chorobom i odpowiednie kształtowanie postaw prozdrowotnych od najmłodszych lat. Bardzo ważne jest dla nas również polepszanie warunków dla osób z niepełnosprawnościami – we współpracy z ich opiekunami.

Będziemy więc kontynuować i rozwijać działania na rzecz promocji i ochrony zdrowia oraz opieki i aktywizacji osób z niepełnosprawnościami.

 • Zwiększymy finansowanie przez miasto badań profilaktycznych dla wszystkich grup wiekowych:
  • program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób osteoporozy u kobiet
  • program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób prostaty u mężczyzn (od 50. roku życia)
  • program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia
  • profilaktyka stomatologiczna dla dzieci w szkołach podstawowych klasy (1-3)
  • program profilaktyki wad postawy u dzieci w wieku 11-13 lat
  • program profilaktyki zakażeń wywołanych wirusem brodawczaka ludzkiego (szczepienia HPV)
  • program profilaktyki nadwagi i otyłości oraz innych zaburzeń okresu rozwojowego (m.in. dojrzewania) – dla dzieci i rodziców
 • Będziemy kontynuować i rozwijać program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro;
 • Uruchomimy całodobowy Punkt Profilaktyki Intymnej;
 • Rozszerzymy program „Miejska wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego”;
 • Dokończymy program Elektroniczna Dokumentacja Medyczna;
 • Zintensyfikujemy działania na rzecz likwidacji barier architektonicznych;
 • Będziemy kontynuować szkolenia pracowników w zakresie zasad projektowania uniwersalnego czyli miasta dostępnego dla seniorów, osób z niepełnosprawnościami, rodziców z wózkami dziecięcymi;
 • Wraz z rodzicami oraz opiekunami opracujemy kompleksowy program obejmujący m. in. formy opieki wytchnieniowej, półkolonie dla dzieci z niepełnosprawnościami, warsztaty dla rodziców z niepełnosprawnościami;
 • Wprowadzimy program karty dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, aby mogli po preferencyjnych cenach korzystać z instytucji kulturalnych, a także oferty organizacji pozarządowych i biznesowych partnerów programu.