Poznań wszechstronnie wykształcony

Poznaniacy są ambitni, a w konsekwencji dobrze wykształceni. To wykształcenie ma swoje źródła w nowoczesnych, zmodernizowanych placówkach oświatowych, odpowiednio wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej oraz dobrej współpracy miasta i poznańskich uczelni.

Aby sprostać ambicjom Poznaniaków i stwarzać możliwości zdobycia odpowiedniego wykształcenia Miasto czyni m.in. duże inwestycje w budowę nowych i remontowanie istniejących szkół oraz zapewnia w ich okolicach istnienie przyjaznej infrastruktury społecznej.

Pamiętamy, że Poznań jest również jednym z najprężniejszych ośrodków akademickich w naszym kraju i z tego powodu budujemy z rodzimymi uczelniami strategiczny sojusz nakierowany na przyciąganie do Poznania jeszcze większej liczby studentów, którzy po zdobyciu odpowiedniego wykształcenia znajdą tu zatrudnienie i zostaną na dłużej.

Koalicja Obywatelska dostrzega możliwości stojące przed Poznaniakami i Poznaniem dlatego w najbliższych latach chce podjąć się realizacji następujących projektów:

  • Będziemy rozbudowywać sieć szkół i przedszkoli na terenach silnie się rozwijających (m.in. Strzeszyn, Podolany, Krzesiny, Szczepankowo, Minikowo, Fabianowo);
  • Zmodernizujemy placówki oświatowe w śródmieściu oraz na Ratajach, Winogradach, Piątkowie, Dębcu, oraz Grunwaldzie;
  • Dokończymy program budowy i modernizacji placów zabaw i boisk w przedszkolach i szkołach;
  • Będziemy kontynuować programy zajęć dodatkowych w przedszkolach i szkołach, w szczególności rozwijające talenty i zainteresowania dzieci i młodzieży;
  • Będziemy aktywnie pozyskiwać środki zewnętrzne wspierające innowacje pedagogiczne oraz rozwój i wsparcie dla nauczycieli;
  • Będziemy kontynuować działania na rzecz poprawy warunków infrastrukturalnych dla szkolnictwa specjalnego oraz artystycznego;
  • Dostosujemy ofertę poznańskich szkół ponadpodstawowych do zapotrzebowań poznańskiego rynku pracy poprzez wsparcie i promocję szkolnictwa zawodowego oraz współpracę na linii przedsiębiorcy – szkoły;
  • Zbudujemy strategiczne partnerstwo z poznańskimi uczelniami, mające na celu wzmacnianie czołowej pozycji Poznania w kraju na mapie akademickiej, promocję studiowania w naszym mieście oraz zachęcanie absolwentów do pozostania w Poznaniu;
  • Będziemy współpracować z uczelniami wyższymi, aby powstawały kierunki studiów, wychodzące naprzeciw poznańskiej gospodarce – stworzymy platformę współpracy samorządu, nauki i biznesu.