Poznań skomunikowany

Nowoczesne miasto jest dobrze skomunikowane – można się w nim przemieszczać szybko i wygodnie, bez niepotrzebnych przesiadek, korzystając z najnowszego taboru. Aby Poznań mógł pozostać w gronie liderów w tym obszarze, należy kontynuować inwestycje w rozbudowę i modernizację infrastruktury tramwajowej, autobusowej oraz kolejowej na terenie miasta i metropolii. Dodatkowo trzeba rozbudowywać istniejącą i wciąż powiększającą się sieć ścieżek rowerowych oraz buspasów. Niezwykle istotne jest także stwarzanie warunków dla rozwoju biznesu z sektora tzw. sharing economy, takich jak rower miejski, skuter miejski czy car sharing.

Koalicja Obywatelska rozumie stojące przez Poznaniem wyzwania w obszarze komunikacji, dlatego w najbliższych latach podejmiemy się realizacji następujących projektów:

 • Rozwiniemy system tramwajowy Poznania:
  • już w najbliższej kadencji tramwaj pojedzie do nowych dzielnic (Naramowice, os. Faliste), stworzymy szybsze połączenia w centrum (ul. Ratajczaka), zmodernizujemy kluczowe trasy dzielnicowe (Dąbrowskiego, Polanka-Chartowo-Żegrze, Wierzbięcice/28 Czerwca),
  • zaprojektujemy trasy tramwajowe do kolejnych osiedli budownictwa wielorodzinnego (os. Kopernika, os. Dębina, Brama Zachodnia/Os. Lotników, Podolany-Południe, Główna, Marcelin, a w ramach współpracy metropolitalnej – Świerczewo/Luboń) oraz Kampusu UAM na Morasku – dzięki gotowym projektom ich realizacja będzie możliwa już w następnej perspektywie środków unijnych,
 • Doprowadzimy do integracji miejskiego systemu komunikacji z Poznańską Koleją Metropolitalną:
  • sukcesywnie będziemy rozwijać sieć parkingów Park&Ride przy przystankach PKM (Górczyn, Starołęka, Strzeszyn, Podolany, Wola, Karolin, Kiekrz) oraz najważniejszych pętlach tramwajowych i węzłach komunikacyjnych na obrzeżach miasta,
  • w ramach drugiego etapu tramwaju na Naramowice powiążemy dworzec Garbary z siecią tramwajową,
  • podejmiemy współpracę na rzecz projektu nowej linii PKM – do lotniska Ławica i gminy Tarnowo Podgórne,
 • Usprawnimy przejazd autobusów przez miasto poprzez buspasy w newralgicznych miejscach – po przeprowadzeniu kompleksowych analiz ruchu miejskiego;
 • Naszym priorytetem w inwestycjach drogowych będą trasy, które odciążą gęsto zabudowane dzielnice śródmieścia od ruchu samochodowego (przedłużenie ul. Św. Wawrzyńca, Dolna Głogowska) oraz węzeł Lutycka, który poprawi komunikację z Podolanami i Strzeszynem;
 • W najbliższej kadencji przeznaczymy 200 mln zł na budowę, modernizację i remonty chodników;
 • Na ulicach niepełniących ważnych funkcji dla ruchu międzydzielnicowego będziemy wprowadzać elementy uspokojenia ruchu – stworzymy strefy o wysokim poziomie bezpieczeństwa, z dużą ilością zieleni, o walorach estetycznych, łączące funkcje ulicy oraz miejsca spotkań mieszkańców;
 • Zintegrujemy i rozwiniemy politykę parkingową:
  • uporządkujemy parkowanie na ulicach poprzez ograniczanie możliwości parkowania w miejscach niedozwolonych, np. poprzez wprowadzanie małej architektury,
  • znajdziemy optymalne lokalizacje pod parkingi wielopoziomowe, zarówno w śródmieściu, jak i w dzielnicach mieszkaniowych, ponadto wypracujemy model ich realizacji we współpracy z partnerami prywatnymi i spółdzielniami mieszkaniowymi,
  • zreorganizujemy Strefę Płatnego Parkowania na ulicach dzielnic śródmiejskich – ułatwimy parkowanie na Łazarzu i Wildzie poprzez rozszerzenie Strefy, różnicując zdecydowanie wysokość opłat w ścisłym centrum oraz w innych podstrefach,
  • wyznaczymy miejsca parkingowe typu Kiss&Ride (do szybkiego i bezpiecznego wysadzania pasażerów) przy szkołach, przedszkolach i szpitalach,
  • stworzymy mobilną aplikację „Dostępne parkingi” integrującą w kompleksowy sposób  ofertę parkingową w mieście;
 • Poprawimy dostępność i komfort infrastruktury transportowej, szczególnie dla osób starszych, niepełnosprawnych czy rodziców z wózkami: zwiększymy liczbę przystanków wiedeńskich, zadbamy o obniżone krawężniki, ławeczki i zadaszenia;
 • Usprawnimy ruch poprzez dalszą likwidację sygnalizacji świetlnych w miejscach, gdzie nie będzie stanowiło to pogorszenia bezpieczeństwa;
 • Będziemy kontynuować działania na rzecz rozwoju ruchu rowerowego i stworzenia spójnego systemu przyjaznych tras rowerowych – przede wszystkim poprzez trasy łączące bardziej oddalone dzielnice mieszkaniowe z centrum miasta i tereny rekreacyjne;
 • Poprzez konsekwentną realizację programu „Rowerem do szkoły” zapewnimy bezpieczny dojazd dzieci do najbliższych szkół.