Poznań przyjazny seniorom

Miasto Poznań dba o każdego mieszkańca – zdajemy sobie jednak sprawę z odmiennych potrzeb ludzi młodych, dojrzałych oraz seniorów. Jesteśmy coraz lepiej przygotowani na nadchodzące zmiany demograficzne poprzez realizację najbardziej kompleksowej i najlepiej rozwiniętej polityki senioralnej w kraju.

Koalicja Obywatelska chce, aby Poznań był wzorcowym miastem przyjaznym seniorom i międzypokoleniowym, proponując konkretne działania:

 • Będziemy kontynuować rozpoczęty w 2018 roku program – „Rehabilitacja dla Seniorów plus 65 lat” – stanowiący uzupełnienie świadczeń rehabilitacyjnych finansowanych przez NFZ;
 • Zapewnimy kontynuację i rozwój programu Viva Senior:
  • „Złota rączka”,
  • ”Taksówka dla seniora”,
  • „Książka dla seniora”,
  • „Usługi podologiczne”,
  • „Pudełko życia”,
  • „Poznańska opaska medyczna”,
  •  „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla osób 70+”
   – kolejne usługi będą wprowadzane po szerokich konsultacjach ze środowiskiem Seniorów w mieście.
 • Uruchomimy Telefon Poznańskiego Seniora, który będzie elementem przygotowywanego do wdrożenia szerszego projektu usług e-Senior;
 • Zadbamy o kontynuowanie prowadzonego z sukcesem programu zdalnej opieki nad seniorami – Teleopieka dla Seniora, powiększając zasięg jego działania;
 • Opracujemy i wdrożymy Poznański Model Integracji Międzypokoleniowej, którego celem będzie popularyzowanie rozwoju projektów międzypokoleniowych opartych na połączeniu wiedzy z seniorów z potrzebami edukacyjnymi dzieci i młodzieży – wykłady, korepetycje, wspólne spędzanie czasu;
 • Będziemy kontynuować edukację w szkołach ponadpodstawowych – na bazie przeprowadzonych pilotażowo programów „Ty też będziesz seniorem” (jedna godzina wychowawcza na kwartał poświęcona przygotowaniu młodzieży do starości oraz uwrażliwianiu na potrzeby seniorów);
 • Zapewnimy kontynuację prowadzenia programu Animatora Senioralnego – poprzez rozszerzenie współpracy Miasta z klubami seniora przy organizacji wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i sportowych;
 • Zadbamy o dalszy rozwój współpracy z ZKZL przy programie – „Starzenie w  miejscu zamieszkania” – przystosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb osób starszych oraz z ograniczeniami ruchowymi;
 • Rozbudujemy system zniżek i gratyfikacji dla Seniorów poprzez kontynuację Złotej Karty Seniora (uprawniającej do zniżek w miejskich placówkach kulturalnych. sportowych oraz korzystania z obniżonych cen na płatne wydarzenia artystyczne i sportowe współorganizowane przez miasto);
 • Przy ul. Wielkiej reaktywujemy Centrum OdNowa – nowoczesnego miejsca aktywności seniorów – miejsca spotkań i rozwoju osób w wieku dojrzałym, dostosowanego do potrzeb nowej generacji seniorów;
 • Zwiększymy liczbę miejsc w ośrodkach pobytu stałego dla seniorów wymagających stałej opieki medycznej, poprzez rozbudowę Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego o nowe skrzydło;
 • Będziemy rozwijać działalność aktywizującą seniorów poprzez zwiększenie dostępności do zajęć poprawiających kondycję fizyczną seniorów (ćwiczenia nordic walking, zajęcia na siłowniach zewnętrznych);
 • Utworzymy Centrum Medycyny Senioralnej;