Poznań przedsiębiorczy

Dobrze funkcjonujący biznes to fundament rozwoju gospodarczego miasta i metropolii. Przedsiębiorcy, którym stworzono odpowiednie warunki do  prowadzenia ich działalności będą inwestowali zarobione pieniądze w dalszy rozwój, który będzie prowadził nie tylko do utrzymania na rekordowo niskim poziomie bezrobocia, ale tez do zwiększenia jakości miejsc pracy w naszym mieście i wzrostu płac Poznaniaków. Odpowiednie relacje władz miasta z biznesem to w konsekwencji również sposób na przyciągnięcie do Poznania nowych inwestycji.

Koalicja Obywatelska ma pełną świadomość jak ważne jest wsparcie dla naszych poznańskich przedsiębiorców. Mamy w tym zakresie wiele propozycji, których realizacji chcemy się podjąć w następnej kadencji:

  • Rozszerzymy funkcje i znaczenie Międzynarodowych Targów Poznańskich;
  • Będziemy oferować wsparcie dla strategicznych przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie miasta Poznania – kompleksowa opieka Biura Obsługi Inwestorów;
  • Rozwiniemy działalność zintegrowanego centrum obsługi przedsiębiorców jako ośrodka jednej wizyty, podczas której przedsiębiorca uzyskuje zindywidualizowane całościowe wsparcie (np. informacje o centrach pomocy, instytucjach otoczenia biznesu, parkach naukowo- technologicznych, możliwościach dofinansowania unijnego);
  • Będziemy wspierać działalność poznańskich firm na forum międzynarodowym (Eksportowy Poznań);
  • Startup Poznań – rozwiniemy inkubatory inicjatyw startupowych i przestrzenie pracy wspólnej (co-workingu);
  • Będziemy pogłębiać integrację i współpracę poznańskich przedsiębiorstw (Poznańskie Dni Przedsiębiorczości, Konkurs o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości).