Poznań Inteligentnie zarządzany – Smart City na skalę Metropolii

Zdajemy sobie sprawę z wagi inteligentnego i profesjonalnego zarządzania miastem, które oparte jest o specjalistyczną wiedzę dobrze wykształconych urzędników oraz najnowsze rozwiązania z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Staramy się brać przykład ze standardów wypracowanych w miastach zachodniej Europy.

Kreatywność poznaniaków, efektywnie działające instytucje naukowe i sprawna administracja samorządowa, rozwijająca się infrastruktura, w tym infrastruktura e-usług oraz innych narzędzi on-line, jak również innowacyjność i umiejętność rozwiązywania nowych problemów to połączenie dające gwarancję rozwoju nie tylko miastu, ale całej Metropolii Poznań.

Koalicja Obywatelska chce dalej wykorzystywać potencjał wynikający z wyżej opisanej synergii. W kolejnych latach zrealizujemy następujące działania:

  • Dzięki profesjonalnej kadrze urzędników będziemy nadal skutecznie pozyskiwać na inwestycje miejskie środki unijne i inne zewnętrzne źródła dofinansowania;
  • Stworzymy elektroniczną platformę informacyjną w skali metropolitalnej, łączącą jednostki samorządu, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, instytucje kulturalne i mieszkańców – jako podstawę inteligentnego i opartego na wiedzy zarządzania publicznego;
  • Będziemy rozwijać współpracę w ramach Stowarzyszenia Metropolia Poznań we wszystkich priorytetowych dla rozwoju dziedzinach;
  • Rozwiniemy kartę PEKA i połączymy ją z aplikacją mobilną, obejmującą także Poznańską Kolej Metropolitalną;
  • Stworzymy ujednolicony system informatyczny dla jednostek pomocniczych: E-komunikacja dla rad osiedli ;
  • Rozwiniemy przyjazną obsługę mieszkańców w Urzędzie Miasta Poznania, ze szczególnym uwzględnieniem zwiększania kolejnych spraw mogących być załatwionych przez Internet (e-administracja).