Poznań bezpieczny

Poczucie szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku ma największe znaczenie dla społeczeństwa. Poznań bezpieczny to miejsce atrakcyjne zarówno dla turystów, jak i mieszkańców oraz osób, które chcą tu pracować czy spędzać wolny czas. Zdajemy sobie sprawę z tego, że bezpieczeństwo to poza sprawnie działającą Policją i Strażą Miejską, także działania podejmowane przez mieszkańców. Miasto musi te działania zdecydowanie wspierać.

Koalicja Obywatelska ma szereg pomysłów na poprawę bezpieczeństwa w naszym mieście, naszych dzielnicach, parkach i na naszych ulicach:

  • Stworzymy program bezpiecznych przestrzeni na osiedlach i innych terenach we współpracy ze spółdzielniami oraz zarządcami budynków, parków itd.;
  • Będziemy kontynuować rozbudowę  systemu monitoringu wizyjnego;
  • Rozwiniemy narzędzia teleinformatyczne służące do przekazywania mieszkańcom informacji  o sytuacjach kryzysowych;
  • Będziemy kontynuować współpracę z Policja Państwową i nadal wspierać ją w egzekucji bezpieczeństwa publicznego w całym mieście, ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Starego Rynku i rzeki Warty. Ponadto zadbamy o rozszerzenie działań Straży Miejskiej w zakresie egzekwowania porządku i czystości na terenie miasta;
  • Będziemy nadal wspierać działalność Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostek OSP dbających o bezpieczeństwa przeciwpożarowe mieszkańców naszego miasta oraz niosących pomoc podczas akcji ratunkowych;
  • Wprowadzimy program „Szkoła wolna od hejtu” – walcząc skutecznie z hejtem w poznańskich szkołach;
  • Zadbamy o edukację seniorów narażonych na oszustwa naciągaczy próbujących wyłudzić pieniądze różnymi metodami, np. „na wnuczka”, „na policjanta”;
  • Wprowadzimy program „Bezpieczna ulica”, który będzie polegał na systematycznym eliminowaniu istniejących, niebezpiecznych punktów na poznańskich ulicach;
  • Poprawimy widoczność przejść dla pieszych i rowerzystów;
  • Będziemy wspierać powstawanie lokalnych koalicji właścicieli i przedsiębiorców oraz mieszkańców na rzecz bezpieczeństwa oraz rozwoju usług i handlu przyjaznych mieszkańcom.