Program Wyborczy

Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Poznań – kierunek Europa!

Prawo obywateli do czynnego uczestnictwa w życiu publicznym, w tym do uczestniczenia w zarządzaniu sprawami publicznymi, to fundament demokracji. Nie mamy wątpliwości, że prawo to może być najskuteczniej realizowane właśnie w samorządzie, szczególnie na jego najniższym szczeblu – w miastach i gminach. Aby to było możliwe, władze miasta muszą jednak stworzyć ku temu odpowiednie warunki.

Chcielibyśmy, aby Poznań był miastem obywatelskim, w którym słucha się mieszkańców. Miastem, w którym każdy, bez względu na płeć, religię, kolor skóry czy poglądy może zdecydowanie zamanifestować swoje zdanie i wpływać na otaczającą go rzeczywistość. Miastem tolerancyjnym, otwartym, przyjaznym i życzliwym, szanującym mniejszości i stojącym na straży praw przysługujących wszystkim jego mieszkańcom. Miastem, w którym szanuje się wolność.

Tak rozumiana obywatelskość jest źródłem nowoczesności. Jesteśmy bowiem przekonani, że tylko w mieście obywatelskim, szanującym wolność, można stworzyć warunki do rozwoju – osobistego, społecznego, kulturalnego i gospodarczego. Rozwój natomiast stwarza podstawy do nieszablonowych, oryginalnych i nowatorskich rozwiązań w różnych obszarach – od transportu i mobilności miejskiej, przez kształtowanie miejskiej przestrzeni, aż po ochronę środowiska.

Obywatelskość i nowoczesność są dla nas wyrazem europejskości. Poznań europejski to miasto, które szanuje europejskie wartości – ludzką godność, wolność, demokrację, równość, państwo prawa, prawa człowieka, w tym prawa mniejszości. Poznań to miasto europejskie, zarówno pod względem naukowym i gospodarczym, jak i turystycznym i kulturalnym.

Właśnie taki jest Poznań i tacy są poznaniacy. To obywatelskość, nowoczesność i europejskość powodują, że nasze miasto świetnie się rozwija, skutecznie i w sposób przemyślany wydaje środki publiczne, w tym fundusze europejskie. Stopniowo podwyższa jakość życia mieszkańców, zapewniając możliwość zdobycia wykształcenia i dobrze płatnej pracy. Obywatelskość, nowoczesność i europejskość sprawiają też, że do Poznania chętnie przyjeżdżają turyści oraz osoby, mające zamiar zamieszkać w nim na stałe.

Poznań europejski to Poznań obywatelski i nowoczesny – takie miasto chcemy dalej budować!

Serdecznie zapraszamy do lektury trzynastu działów tematycznych naszego programu dla Poznania. Ich treść oraz szczegółowe propozycje będziemy sukcesywnie odsłaniać.