fbpx

Wolność

poglądów – musimy zapewnić pluralizm polityczny i przestrzeganie praw opozycji. Niedopuszczalne są szykany ze strony państwa ze względu na poglądy. Konieczna jest realna ochrona wolności słowa i wyrażania własnych poglądów;

decyzji – konieczny jest powrót do państwowego programu refundacji in vitro. Należy zliberalizować przepisy dotyczące aborcji. Każdy ma prawo do swobodnego decydowania o tym, jak ma wyglądać jego życie;

wyznania – konieczne jest przestrzeganie zasady świeckiego państwa. Finansowanie z publicznych pieniędzy kościołów i związków wyznaniowych jest niedopuszczalne. Państwo musi przestrzegać zasady równouprawnienia związków wyznaniowych i praw przysługujących mniejszościom wyznaniowym;

kultury – konieczne są przejrzyste zasady publicznego finansowania kultury. Cenzura jest niedopuszczalna. Państwo musi wspierać artystów i zapewniać im wolność tworzenia;

mediów – musimy zadbać o niezależność i pluralizm mediów, przejrzyste zasady reklamodawstwa w mediach instytucji publicznych oraz przejrzyste zasady finansowania mediów publicznych. Należy podjąć działania mające na celu walkę z hejtem w mediach tradycyjnych i w tzw. „nowych mediach”;