fbpx

Równość

wobec prawa – wszyscy są równi w prawie i wobec prawa; dotyczy to również działaczy politycznych, urzędników i księży;

kobiet i mężczyzn – należy podjąć niezwłoczne działania, które doprowadzą do zrównania płac kobiet i mężczyzn za tę samą pracę. Państwo musi dbać o równość praw obu płci. Konieczne są realne działania mające na celu walkę z przemocą fizyczną i ekonomiczną;

godne życie seniora – należy wprowadzić emerytury, które nie są opodatkowane oraz zagwarantować coroczną trzynastą emeryturę. Leki dla seniorów muszą być dostępne i możliwie tanie, a poznański pakiet usług dla seniora należy wprowadzić w całej Polsce;

dostępu do medycyny – każdy musi mieć zapewniony równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych. Na wizytę do lekarza specjalisty nie powinniśmy czekać dłużej niż 21 dni, a  przyjęcie na  SOR  powinno trwać maksymalnie 60 minut. Państwo musi dbać o powszechny dostęp do opieki ginekologicznej i okołoporodowej. Musimy podejmować realne działania mające na celu walkę ze smogiem – dostęp do czystego, zdrowego powietrza to prawo każdego z nas;

prawa mniejszości – niedopuszczalne są szykany inspirowane pochodzeniem, wyznaniem, kolorem skóry, orientacją seksualną czy jakąkolwiek inną okolicznością. Najwyższy czas na wprowadzenie związków partnerskich, które pozwolą na uregulowanie kwestii m.in. dziedziczenia czy informacji medycznej;