fbpx

Prawo

praworządność – organy władzy publicznej muszą na nowo zacząć działać w granicach i na podstawie przepisów prawa. Nie może być zgody na nadużywanie przyznanych uprawnień;

trójpodział władzy – nikt nie może kwestionować podziału i równowagi władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej;

poszanowanie Konstytucji – najwyższym aktem prawnym jest Konstytucja RP, której zapisy należy szanować i przestrzegać. Niedopuszczalne jest Jej łamanie przez organy władzy państwowej, a tym bardziej przez organy konstytucyjne;

odpolityczniony Trybunał Konstytucyjny – nie ma zgody na upolityczniony Trybunał Konstytucyjny. Sędziowie dublerzy nie mogą orzekać, a ich miejsce zająć muszą Ci prawowicie wybrani;

silny samorząd – nie można dopuścić do dalszej centralizacji władzy, która tym samym odrywa się od obywateli. To samorządowcy najlepiej znają potrzeby lokalnej społeczności i powinni posiadać realne instrumenty (także finansowe) do tego by móc je spełniać.